Hoşgeldin Teledünya Kampanyası - Kablonet Türksat Uydunet Kablo TV |

Hoşgeldin Teledünya Kampanyası

Kampanya kapsamında 31.12.2014 tarihi itibariyle sadece Kablo TV müşterimiz olan aboneler bu kampanyadan faydalanabilecek olup; Teledünya Temel Paket tarifesine abone olacaklardır. Teledünya aktivasyon ücreti alınmayacaktır. 24 ay taahhüt istenecektir. Taahhüt süresi boyunca; Teledünya Temel Paket + Kablo TV tarifesi İlk 12 ay 9,90 TL, kalan 12 ay 12,50 TL/Ay olarak uygulanacaktır.

  • Görsel
  • Detaylar
  • Avantajlar
  • Ücretlendirme

hosgeldin-teledunya-kampanyasi

• Kampanya 01.01.2015 – 31.03.2015 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

• Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt istenecektir.

• Kampanyadan otel motel aboneleri dışında, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kuruluşlar faydalanabilir. Kampanya kapsamında Teledünya aktivasyon (35 TL) ücreti alınmayacaktır.

• Kampanya kapsamında aboneler; Teledünya Temel Paket + Kablo TV tarifesine abone olacaklardır. İlk ay müşterilere Teledünya Üst Paket ve Altın Sinema Paketi şifresiz olarak bir ay boyunca tüm kampanyaya giriş yapan müşterilere sunulacaktır.

• Taahhüt süresi boyunca; Teledünya Temel Paket (12,50 TL) ve Kablo TV (9,90 TL) tarifesi ilk 12 ay 9,90 TL, kalan 12 ay 12,50 TL olarak uygulanacaktır.

• Müşteriler abone olduğu Teledünya Temel Paket tarifesinden Teledünya Üst Paket tarifesine kampanya süresi boyunca aylık 5 TL bedel karşılığında geçiş yapabilecektir.

• Mevcut tarifeler dışında başka bir tarifenin de abonelere sunulması durumunda -paket değişikliği yapılması durumunda – tarifeler arasındaki fiyat farkı hesaplamalarda kullanılacaktır.

• Kampanya kapsamında 210 TL bedelli HD kutu (en fazla bir adet) ücretsiz olarak sunulacaktır.

• Müşteri talep ettiği Teledünya paketinden kampanya başvurusunu yapabilecektir.

• Abonenin kampanyaya Teledünya Üst Paket ile başvurması durumunda; Teledünya Üst Paket hizmeti, ilk ay kampanyaya katılan tüm abonelere şifresiz sunulması nedeni ile taahhüt cayma bedeli hesabına dahil edilmeyecektir.

• Kampanya süresi dolmadan aboneliğini iptal ettirmek isteyen müşterilerden (varsa) (varsa) alınmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35 TL) ve (varsa) alınmayan HD kutu bedeli (210 TL) tahsil edilecektir. Ancak taahhüt kapsamında aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı, kampanya kapsamında alınmayan ücretler toplamından düşük olması halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

• Türksat (kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla) tarifelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tarifelerde oluşacak değişiklikler kampanya çıkış bedellerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

• Taahhütnameden doğan damga vergisi (Binde 9,48) bir defaya mahsus müşterinin ilk faturasına yansıtılacaktır. • Kampanya Kablo TV, Teledünya altyapı imkânları ile sınırlı olacaktır.

• Teledünya Hizmeti Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

• Türksat belirlenen süreden önce kampanyayı durdurma ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teledünya hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacaklardır.

• Kampanyadan sadece 31.12.2014 tarihi itibariyle Kablo TV kullanan aboneler faydalanabilirler.

• Teledünya aboneliğini kampanya başlangıç tarihinden sonra iptal ettiren müşteriler de bu kampanyadan faydalanamayacaklardır.

• Kampanyadan faydalanabilecek abonelerin listesi aşağıda verilmiştir. Taahhüt çıkışında bu listeye göre ücretlendirme yapılacaktır.

Mevcut Abonelik Kampanyaya Giriş Şekli Kurulum ve Aktivasyon Ücretleri Cihazlar Taahhüt İptali Durumunda Talep Edilecek Ücretler
Kablo TV* Teledünya Yeni aboneliği ile Teledünya Aktivasyon Ücretsiz HD Kutu Ücretsiz Alınmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsamında yapılan tarife indirimi, alınmayan HD Kutu ücreti (210TL)

Tablo : Kampanyadan faydalanabilecek müşteriler listesi

* Kampanya kapsamında 31.12.2014 tarihi itibariyle sadece Kablo TV müşterimiz olan aboneler bu kampanyadan faydalanabileceklerdir.

• Kampanya kapsamında 31.12.2014 tarihi itibariyle sadece Kablo TV müşterimiz olan aboneler bu kampanyadan faydalanabilecek olup; Teledünya Temel Paket tarifesine abone olacaklardır.

• Teledünya aktivasyon ücreti alınmayacaktır.

• 24 ay taahhüt istenecektir.

• Taahhüt süresi boyunca; Teledünya Temel Paket + Kablo TV tarifesi İlk 12 ay 9,90 TL, kalan 12 ay 12,50 TL/Ay olarak uygulanacaktır.

• Kampanya kapsamında 210 TL bedelli HD kutu ücretsiz olarak sunulacaktır.

• İlk ay müşterilere Teledünya Üst Paket ve Altın Sinema Paketi şifresiz olarak sunulacaktır.

Verilecek Hizmetler Taahhüt Süresi Cihaz Teledünya Aktivasyon Tarife
Teledünya Temel Paket + Kablo TV + İlk ay Teledünya Üst Paket Şifresiz + İlk ay Altın Sinema Paketi Şifresiz 24 Ay HD Kutu Ücretsiz Ücretsiz İlk 12 ay 9,90 TL/Ay, kalan 12 ay 12,50 TL/Ay

Tablo 1: Özet Tablo